Online-arbetsförmedlingar använder teknik för att förbättra hela rekryteringsprocessen. De kan erbjuda ett brett utbud av tjänster, från dedikerad kontaktsökning till hantering av kandidatrelationer.

De kan öppna dörrar till tillfälliga jobb eller vikariat som kan vara svåra att hitta på egen hand. De kan också ge tillgång till karriärutvecklingsverktyg som en gratis CV-byggare.

Fördelar

Arbetsförmedlingar kan vara till nytta för både företag och arbetssökande. Företag kan spara tid och pengar genom att lägga ut uppgiften att hitta nya medarbetare på entreprenad. Bemanningsföretag kan också hjälpa dem att hitta tillfällig arbetskraft för att täcka sjukdom eller semester.

Arbetssökande kan dra nytta av arbetsförmedlingarna genom att bygga upp långsiktiga relationer med rekryterare. Detta kan förbättra deras framtida karriärmöjligheter. Dessutom kan arbetsförmedlare hjälpa dem att genomföra en mer skräddarsydd jobbsökning genom att analysera deras färdigheter och ambitioner. De kan också hjälpa till att städa upp i deras CV och presentera dem för möjligheter som bättre matchar deras karriär.

Online-rekrytering är mindre tidskrävande än traditionella rekryteringsmetoder och gör det möjligt för företag att nå en bredare publik. Det eliminerar också behovet av fysiskt pappersarbete och arkivering. Det gör det lättare för företagen att filtrera och välja ut sökande, särskilt om de vill anställa kandidater utanför det lokala området. Online-rekrytering är också mycket snabbt och kan göras 24/7.

Avgifter

De flesta arbetsförmedlingar tar betalt av antingen arbetsgivaren eller den arbetssökande, beroende på deras affärsmodell. Avgiften består i allmänhet av en förskottsavgift, en oförutsedd avgift och en placeringsavgift. Arbetssökande bör alltid göra sin hemläxa och kontrollera anställningsgraden samt förmedlingens framgångsgrad innan de anlitar en förmedling.

Förmedlingarna erbjuder också ofta karriärrådgivning och hjälp till kandidater, för att säkerställa att de söker roller som är lämpliga för deras kompetens och ambitioner. Detta kan vara ovärderligt för arbetssökande.

Andra tjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar inkluderar tillfällig hjälp och executive services. Det senare är en tjänst som fokuserar på att hjälpa företag att hitta anställda på hög nivå. Bemanningsföretag är i den andra änden av spektrumet och hittar företag tillfälliga arbetstagare för att täcka sjukfrånvaro och liknande frånvaro. De kommer att ta ut en procentandel av den anställdes första årslön för att placera kandidater. Denna avgift kallas för återköpsavgift. Den ligger vanligtvis mellan 15-25% av den anställdes första årslön.

Tjänster

Arbetsförmedlare erbjuder sina tjänster till både arbetssökande och företag. I allmänhet har de en god förståelse för sina kunders behov, vilket gör att de kan matcha rätt personer med rätt jobb. Dessutom har de ofta tillgång till jobb som skulle vara svåra att hitta på egen hand.

De ger också stöd och vägledning till arbetssökande, t.ex. om hur man skriver CV, tips om intervjuer och karriärrådgivning. De kan även tipsa dig om nya jobb som inte utannonseras offentligt.

Det är viktigt att leta efter professionellt krediterade byråer som tillhör ditt lands nationella rekryteringsorgan eller organisationer. Detta säkerställer att byrån är pålitlig och har erfarenhet inom branschen.

Bemanningsföretagen samarbetar ofta med företag som söker personal till specifika roller, t.ex. inom försäljning eller redovisning. Detta kan avlasta ett företags personalavdelning. De kan också spara tid genom att sålla bland sökande för att hitta den mest kvalificerade kandidaten.

Nätverkande

Arbetsförmedlare kan presentera dig för jobbmöjligheter som inte annonseras ut. De har också tillgång till nätverk med passiva kandidater som kanske kan passa in i rollen och sparar tid åt dig när du letar efter en ny tjänst. Rekryteringsföretag kan ge feedback på din intervjuprestation, vilket är bra om du letar efter ett nytt jobb eller försöker förbättra dina intervjufärdigheter.

Med hjälp av rekryteringsföretag kan du hitta tillfällig arbetskraft, vilket är användbart under högsäsong eller för att täcka semester och sjukfrånvaro. Vissa bemanningsföretag är specialiserade på att placera professionella konsulter på korttidsuppdrag. Dessa tjänster kan vara ett bra sätt att skaffa sig erfarenhet inom ditt yrkesområde eller öka ditt kontaktnät. Bemanningsföretag kan också hitta kandidater till tillfälliga jobb, där tjänsten börjar som ett tillfälligt jobb men kan bli permanent. Detta är en fördel för både företag och anställda eftersom det kan minska risken för tidig personalomsättning.