Logistikbranschen är en viktig del av den globala ekonomin. Den ansvarar för förflyttningen av varor och material från produktionsföretag till konsumenter.

Men branschen har också en del unika utmaningar. Till exempel arbetar lastbilsförare ofta långa arbetsdagar och de kanske inte har samma stabilitet som arbetstagare i andra branscher.

1. Brist på erfarenhet

Eftersom antalet lager- och logistikjobb ökar bör företagen hålla ett vakande öga på sina rekryteringsrutiner. Genom att se till att de anställda har de verktyg de behöver, inklusive utbildning, och att deras värderingar stämmer överens med företagets, kan de locka fler kandidater till logistikyrken.

Logistikbefattningar kräver en rad olika färdigheter, från lagerhållning till transportledning. Vissa tjänster är dock svårare att tillsätta än andra. Lagerarbetare behöver till exempel en rad olika färdigheter, inklusive digital kompetens och förmåga att arbeta med automationssystem.

Lyckligtvis kan bemanningsföretag förse företag med en pool av kvalificerade tillfälligt anställda som de kan utnyttja när efterfrågan på dessa roller är hög. De kan också hitta nya rekryter genom jobbmässor, nätverk och sociala medier.

2. Bristande färdigheter

Rekryterare har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft till en rad olika roller. Det gäller t.ex. trafikledare, transportchefer och lagerpersonal. Många tjänster kräver också teknikrelaterade färdigheter. Företagen måste erbjuda den flexibilitet och de karriärmöjligheter som arbetstagarna efterfrågar om de vill förbli konkurrenskraftiga i talangpoolen.

Detta gäller särskilt för logistikföretag. Dessa företag måste snabbt kunna reagera på förändringar i sysselsättningsbehovet. Därför är det viktigt för logistikföretag att samarbeta med bemanningsföretag. Dessa kan hjälpa dem att snabbt hitta kvalificerade medarbetare, vilket effektiviserar rekryteringsprocessen jämfört med att behöva annonsera ut tjänsten och gå igenom ansökningar. Detta hjälper företaget att komma tillbaka på rätt spår snabbare. I slutändan gynnar detta alla inblandade. Dessutom kan bemanningsföretag skapa en reservstyrka för att hantera oväntade sysselsättningsvågor.

3. Brist på tid

Logistikföretag bör prioritera ny teknik och automatisering av arbetsplatsen, men de kan inte bortse från behovet av att anställa kvalificerade medarbetare. Lyckligtvis kan bemanningsföretag hjälpa till. De har expertisen och resurserna för att hitta kvalificerade kandidater, granska dem och få dem att börja arbeta snabbt. På så sätt sparar företagen värdefull tid och pengar, samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Millenniegenerationen söker sig i allt högre grad till branscher som erbjuder mer flexibla arbetsmönster, och logistikbranschen bör ta fasta på detta. Det kan göra stor skillnad när det gäller att rekrytera och behålla kandidater.

Transportchefer övervakar transporten av varor på järnväg, väg, flyg och till sjöss. De ansvarar för att utveckla och genomföra processer i leveranskedjan. De arbetar också med andra avdelningar, inklusive upphandling, ekonomi och IT.

4. Bristande flexibilitet

Logistikföretag har ofta brist på kandidater eftersom de konkurrerar med andra branscher om samma arbetskraft. Det är svårt för dem att attrahera arbetstagare som inte känner en stark samhörighet med branschen på grund av dess rykte som ett mer traditionellt och stabilt karriärval.

Många logistikjobb kräver högkvalificerade medarbetare som kan sätta igång direkt. Bemanningsföretag har en pool av kandidater och kan påskynda processen med att anställa nya medarbetare jämfört med att annonsera efter tjänster.

Logistikföretag har inte råd att vänta på högkvalificerade kandidater. Ju längre de ligger efter, desto svårare blir det att komma ikapp och det kan få negativa konsekvenser för tusentals människor. Det är därför det är så viktigt för dem att arbeta med bemanningsföretag.

5. Bristande anställningstrygghet

Logistikbranschen ansvarar för att transportera enorma mängder gods varje år. Även i en lågkonjunktur kan företag som transporterar gods tjäna mycket pengar. Vinsterna kan komma de anställda till del i form av löneförhöjningar, bonusar och 401k-matchning. För arbetstagare som värdesätter anställningstrygghet är ett jobb inom transportsektorn ett bra alternativ.

Många människor ser dock inte logistikbranschen som ett gångbart karriärval. De kanske ser lastbilskörning som ett jobb som kräver att de är borta från familj och vänner under långa perioder. Logistikchefer bör arbeta för att omprofilera branschen som en plats där människor kan göra karriär genom att erbjuda utbildnings- och befordringsmöjligheter. Detta kommer att bidra till att lösa den nuvarande bristen på arbetskraft i branschen.